תאונת עבודה ברגל – למה זה נחשב

ההכרה בתאונה כתאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי. גם פגיעה ברגל יכולה להחשב כתאונת עבודה ברגל. אולם, על מנת להבין את האם יש דבר כזה תאונת עבודה ברגל, יש להכיר את המקרים בהם תאונה תחשב תאונת עבודה ולקרוא בהרחבה על תביעת תאונות עבודה טרם ניגשים לקבל הכרה מהביטוח לאומי .

תאונת עבודה תוכר ככזו אם התרחשה:

1. בנסיעה או הליכה לעבודה וממנה.

2. במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ועקב ניסיונותיו של העובד לפעול להצלת חיי אדם ו/או רכוש.

3. תוך כדי עבודה מחפצים שאינם לצרכי עבודה אך נמצאים בסביבת העבודה ולא העובד הוא שהניח אותם. למשל, נכנסת למשרד ובמסדרון היה מונח ארגז של ספק שהוריד סחורה ומעדת.

4. בנסיעה או בהליכה להפסקת הצהרים הקבועה שאושרה על-ידי המעסיק. כמו גם במקום ההסעדה.

5. תוך כדי מילוי תפקיד כחבר ועד עובדים בדרך למקום מילוי תפקידך והחזרה ממנו בין אם בהליכה ובין אם בנסיעה ובלבד שלא חלה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת.

כל המקרים שצויינו מותנים בכך שהעובד לא פעל במזיד, בפזיזות ובלי שיקול דעת. 

לסיכום

מהאמור בחוק ניתן להבין כי ההכרה בתאונת עבודה אינה מוגבלת לאיבר בגוף או לאיבר המשמש לעבודתו של האדם. כלומר, גם קלדנית שעיקר עבודתה נעשית באצבעותיה, עשויה לקבל הכרה כתאונת עבודה אם נחבלה בדרכה מהבית למשרד או להפך.

כמובן שתאונות הגורמות לנזק באיברים הקריטיים לעבודתו של העובד, על אחת כמה וכמה תהיה מוכרת כתאונת עבודה וניתן יהיה להגיש בקשה של פיצוי כספי מתאונות עבודה . כך למשל, לנהג שמעד במדרגות האוטובוס או המשרד ושבר את רגלו קרה אירוע תאונת עבודה ברגל. אמנם הפגיעה ברגל תמנע ממנו לנהוג עד שהשבר יתאחה לכדי החלמה מלאה, אך אין לה משמעות בשאלה האם מדובר בתאונת עבודה.  

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

אולי תקראו עוד מאמר אחד לפני שתלכו...