התחדשות עירונית בהרצליה

התחדשות עירונית היא תהליך התפתחות המתרחש באזור עירוני קיים, שיכול להיות עיר או עיירה. מטרת ההתחדשות העירונית היא שיפור הסביבה הפיזית, יצירת מקומות עבודה נוספים והגברת איכות החיים לתושביה. הרצליה היא עיר בישראל, ממש מחוץ לתל אביב. הוא עובר תהליך…